odporności grupowej

Naturalna odporność jest prawdziwym modelem dla odporności grupowej. Jeżeli chcemy być zdrowi, powinniśmy zadbać o naturalną odporność. To właśnie nasz mechanizm obronny przed różnymi wirusami, grzybami czy bakteriami.

“A.W. Hedrich studiował epidemiologię odry w USA od 1900-1931 a w 1932 roku opublikował  pracę na temat podatności na odrę u dzieci. Doszedł do wniosku, że po tym jak 68% dzieci w populacji została zarażona odrą, cykl odry w tej populacji będzie przerwany, kończąc w ten sposób wybuch choroby. Podstawą teorii była wiedza, że gdy dziecko przechoruje odrę, dziecko staje się odporne na nią na całe życie. Teoria odporności grupowej zakłada, że duża część ludności jest rzeczywiście odporna na dany patogen.

Urzędnicy służby zdrowia i zwolennicy szczepionek od pewnego czasu rozpoczęli stosować teorię odporności grupowej do nacisków opinii publicznej i przekonania jej do idei szczepień. Ich argumentem jest to, że osoby nieszczepione są bezpieczne tylko dlatego, że korzystają z ochrony  zapobiegających chorobom “szczepień ochronnych” i cieszą się szerszą ochroną zaszczepionego stada. Innymi słowy, utrzymuje się, że, gdy pewna część populacji będzie w pełni zaszczepiona, częstość występowania chorób będzie tak rzadka, że ekspozycja na nie będzie w dużym stopniu ograniczona.

Powierzchownie brzmi to wiarygodnie i stało się to marketingowym złotem dla producentów szczepionek, jednocześnie dodając  rozmachu  programom  legislacyjnym, które uczynią szczepionki obowiązkowymi bez wyjątków. Jest to skuteczna taktyka, ponieważ z jednej strony opiera się na strachu, a z drugiej na odwołaniu się do naszego poczucia obowiązku i współczucia dla innych. Wpływanie na opinię publiczną jest zadanie nr 1, gdy masz coś do sprzedania i trudno byłoby znaleźć bardziej skuteczne narzędzia. Jedynym problemem jest to, że nie jest to prawdą.

Pierwotna koncepcja odporności grupowej odnosiła się do naturalnej odporności nabytej przez zachorowanie na daną chorobę i wyzdrowienie. Przeniesienie koncepcji i zastosowanie jej hurtowo do zaszczepionej populacji zakłada kilka podstawowych faktów, które nie są prawdziwe. Jest to całkowicie wadliwa teoria w odniesieniu do zaszczepionej populacji.

Naturalna odporność zazwyczaj oferuje ochronę na całe życie. W populacji, w której odporność została nabyta w sposób naturalny, każde nowe pokolenie dzieci przechodzi choroby wieku dziecięcego, a także jednocześnie naturalnie zwiększa odporność tych, którzy zostali wcześniej zainfekowany przez cykl ponownej ekspozycji. To jest model dla prawdziwej odporności grupowej i jego korzyści dla ochrony stada są oczywiste.”

Speed The Shift, Vision Launch

Źródło: http://www.visionlaunch.com/herd-immunity-viral-shedding-and-the-questionable-science-behind-vaccines/

 

Naturalna odporność

Naturalna odporność jest prawdziwym modelem dla odporności grupowej

 

Zobacz na: Odporność stada

%d bloggers like this: